| Tlačiť | E-mail

Poistiť si pôžičku sa oplatí

Je to jednoduché. Stačí, ak prejavíte záujem o poistenie pri podaní žiadosti o pôžičku a vyberiete si typ poistenia. Typ poistenia zohľadňuje riziká, ktoré chcete poistením chrániť.

Ak sa tento flash nezobrazuje, nainštalujte si najnovšiu verziu flash prehrávača

You need to upgrade your Flash Player

Get Adobe Flash player

Poistenie vám pomôže zvládnuť problémy so splácaním pôžičky v prípade vzniku neočakávaných životných udalostí – smrť, trvalá invalidita, pracovná neschopnosť alebo strata zamestnania.

A. Základný súbor poistenia: pre prípad pracovnej neschopnosti, plnej a trvalej invalidity a úmrtia: výška poistného je 2,9% z pravidelnej mesačnej splátky.

B. Komplexný súbor poistenia: (nie je určený pre živnostníkov) pre prípad straty zamestnania, pracovnú neschopnosť, plnú a trvalú invaliditu a úmrtie, výška poistného je 6,9 % z pravidelnej mesačnej splátky.